Zapisy na kursy języka angielskiego w roku szkolnym do naszej szkoły odbywają się w ciągu całego roku szkolnego, jednak główny nabór do tworzonych grup odbywa się w czerwcu i we wrześniu każdego roku. 
Osoby zapisujące się w czerwcu obowiązują niższe ceny. 

Osoby nowe w IH Toruń, zapraszamy na testy kwalifikacyjne. Część pisemną znajdą Państwo w zakładce TEST.

Rodzaje kursów języka angielskiego prowadzone przez IH Toruń:

  • Kursy standardowe: 124 godziny lekcyjne
  • Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English: 120 godzin lekcyjnych
  • Kurs dla dzieci 5 i 6 letnich (English PlaySchool): 62 godziny lekcyjne
  • Kursy dla firm i osób indywidualnych

Każdy z kursów to spotkania dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, od poniedziałku do piątku.
Dla dzieci 5 i 6 – letnich dwa razy w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej.
Dla firm i osób indywidualnych częstotliwość i pora zajęć ustalane są w zależności od potrzeb klienta. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Ceny:

Kurs standardowy lub egzaminacyjny dla słuchaczy w Toruniu od 2790 zł (Cennik 2022/23)
Kurs dziecięcy dla 5 i 6-latków od 1700 zł
Ceny za szkolenia dla firm ustalane są w sposób indywidualny

Rabaty:

zapis przed wakacjami – każda opcja płatności przedwakacyjna jest o niższa od powakacyjnej
   (cennik powakacyjny zostanie zamieszczony na stronie szkoły 1 września br.)
kontynuacja nauki w IH Toruń – osoby kontynuujące naukę w naszej szkole otrzymują rabat 100 zł 
za rekomendację naszej szkoły nowej osobie, która zapisze się na rok szkolny 2022/23, Słuchacz IH Toruń otrzymuje 150 zł rabatu
druga osoba z rodziny otrzymuje 150 zł rabatu, a trzecia 200 zł (nie sumuje się z powyższą zniżką)

Informacje dotyczące zapisów osób nowych i kontynuujących:

Wszystkie osoby wpłacające zaliczkę przed wakacjami prosimy o zgłoszenia się w sekretariacie szkoły do dnia 10.09.2021 r. w celu wyboru formy płatności, podpisania umowy oraz wyboru planu zajęć (jeżeli nie ustaliły tego w momencie wpłaty zaliczki).

Każdy Słuchacz otrzymuje podręcznik, ćwiczenia i inne materiały niezbędne do nauki.

Dla osób uczestniczących w kursach egzaminacyjnych Cambridge English, przeprowadzone zostaną bezpłatne testy próbne przed egzaminami (mock exams).

W przypadku zapisu w trakcie roku szkolnego, wybrana opcja płatności jest pomniejszana o godziny, które się już odbyły.

Po zakończeniu kursu każdy słuchacz IH Toruń otrzymuje raport z postępów w nauce i świadectwo ukończenia kursu.

konto szkoły:
PKO BP SA 85 1020 5011 0000 9702 0137 6698
w tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko ucznia, miasto-oddział IH

Pliki do pobrania:

CENNIK 2022/23 DLA TORUNIA I INOWROCŁAWIA

KALENDARZ DNI WOLNYCH 2022/23

OPIS POZIOMÓW IH TORUŃ

BOOKS AND LEVELS 2022/23