Angielski dla dzieci w wieku szkolnym

Grupy dziecięce tworzone są w oparciu o kryterium wieku i poziom zaawansowania, który oceniany jest przez naszych lektorów na podstawie testu i rozmowy z nauczycielem.

Dzieci w wieku 7 – 9 lat, które miały już kontakt z językiem angielskim zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzamy w szkole lub online, za pomocą komunikatora Zoom. Na tradycyjną rozmowę należy umówić się telefonicznie, a grafik rozmów online znajduje się w naszej zakładce TEST.  

Dzieci w wieku 10 – 14 lat  prosimy w pierwszej kolejności o zrobienie testu sprawdzającego bierną znajomość angielskiego  Kids Tests (10 – 14 years old), a następnie zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzamy w szkole lub online, za pomocą komunikatora Zoom. Grafik rozmów online znajduje się w naszej zakładce TEST.  

UWAGA! SZKOŁA IH TORUŃ OFERUJE RÓWNIEŻ ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM  W FORMIE  ZAJĘĆ ONLINE. Ta forma nauczania skierowana jest do osób, które nie mogą lub nie chcą korzystać z zajęć stacjonarnych w naszej szkole, choćby z powodu dystansu i związanego z tym transportem. W jednej grupie online z powodzeniem mogą uczyć się osoby mieszkające zarówno w Toruniu, jak i Golubiu – Dobrzyniu, czy Aleksandrowie Kujawskim lub Wrocławiu.

Rodziców zainteresowanych tą formą nauki dla swojego dziecka prosimy przede wszystkim o zapisanie go na test i rozmowę kwalifikacyjną, a w przypadku dziecka w wieku 7 – 9 lat na samą rozmowę. Po weryfikacji poziomu prosimy o kontakt z sekretariatem i zasygnalizowanie chęci podjęcia nauki online.

Warunkiem utworzenia grupy online na danym poziomie zaawansowania, w odpowiednim przedziale wiekowym jest  zebranie się minimum 6 osób, akceptujących plan lekcji wynikający z preferencji większości zgłaszających się osób. 

Cennik zajęć stacjonarnych i zajęć online jest taki sam. Plan lekcji budowany jest również w oparciu o te same zasady. 

Uczenie dzieci jest tak odmienne od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzane tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie, i co najważniejsze, lubią pracę z dziećmi. Jest ona dla nich nie tylko  wykonywaniem zawodu ale i pasją.

Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, by zaspokoić „dziecięcy głód wiedzy”, a zarazem rozwinąć zainteresowania i poszerzyć horyzonty. Lekcje dla dzieci opierają się w dużym stopniu o techniki „gier i zabaw”, w które wplatane są odpowiednio dobrane zwroty, słownictwo i wybrane elementy gramatyki praktycznej. W grupach dziecięcych używane są podręczniki dobierane w staranny sposób, zarówno pod kątem poziomu zaawansowania, jak i aktualności zjawisk i zagadnień, które dotyczą danej grupy wiekowej. Dzięki temu nauka w IH jest dla dzieci po prostu przyjemnością. 

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa Dyrektor Metodyczny. Rodzice informowani są o postępach dziecka w formie semestralnych raportów oraz spotkań z nauczycielem. Na zakończenie kursu każdy uczeń otrzymuje certyfikat IH, a także rekomendację do odpowiedniej grupy na kolejny rok szkolny. System poziomów stworzony przez IH, w powiązaniu ze skalą CEFR,  gwarantuje kontynuację nauki na kolejnych poziomach zaawansowania w odpowiedniej grupie wiekowej.

Kursy angielskiego dla dzieci w wieku szkolnym trwają 124 godz.

2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w godzinach 15.45-17.20 lub 17.35-19.10

Możliwe układy dni zajęć w skali tygodnia:

poniedziałek – środa

poniedziałek – czwartek

wtorek – czwartek

wtorek – piątek

środa – piątek

Cena kursu dziecięcego obejmuje podręczniki i wszystkie materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zajęć.