Angielski dla dzieci w wieku szkolnym

Grupy dziecięce tworzone są w niezwykle staranny sposób w oparciu o kryterium wieku i poziom zaawansowania, który oceniany jest przez naszych lektorów na podstawie testu i rozmowy z nauczycielem.

Uczenie dzieci jest tak odmienne od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzane tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie i  co najważniejsze, lubią pracę z dziećmi. Jest ona dla nich nie tylko  wykonywaniem zawodu ale i pasją.

Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, by zaspokoić „dziecięcy głód wiedzy”, a zarazem rozwinąć zainteresowania i poszerzyć horyzonty. Bardzo szeroko wprowadzane są techniki „gier i zabaw”, w które wplatane są odpowiednio dobrane proste zwroty, słownictwo i wybrane elementy gramatyki praktycznej. W grupach dziecięcych używane są podręczniki specjalnie zaprojektowane dla najmłodszych. Dzięki temu nauka w IH jest dla dzieci po prostu przyjemnością. Zapominają, że się uczą – tak dobrze się przy tym bawią.

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa koordynator do spraw kursów dziecięcych oraz Dyrektor Metodyczny.
Rodzice są informowani o postępach dziecka w trakcie semestralnych spotkań z nauczycielem. Na zakończenie kursu każdy uczeń otrzymuje certyfikat IH, a także rekomendację do odpowiedniej grupy na kolejny rok szkolny. System poziomów stworzony przez IH gwarantuje oczywiście kontynuację nauki na kolejnych poziomach zaawansowania w odpowiedniej grupie wiekowej.

Kursy dla dzieci w wieku szkolnym roku życia trwają 124 godz.

2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne

w godzinach 15.40-17.20 lub 17.35-19.10


Cena kursu dziecięcego obejmuje podręczniki i wszystkie materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zajęć.