Informacje o IH Toruń i oddziale w Inowrocławiu

Szkoła International House Toruń istnieje od 1993 roku, a jej oddział w Inowrocławiu od 1998 roku.

O wysokim poziomie nauczania Szkoły mogą świadczyć tysiące osób, które do tej pory wzięły udział w naszych kursach oraz ciągły napływ nowych uczniów.

Jednak podstawowym czynnikiem, który według nas ma największy wpływ na poziom Szkoły, pozostają nasi nauczyciele. Lekcje każdego z nich są wizytowane kilka razy w roku przez Dyrektora ds. Metodycznych. Objęci są oni Systemem kontroli nauczania powiązanym z systemem podnoszenia kwalifikacji.

Co tydzień nauczyciele uczestniczą w warsztatach metodycznych prowadzonych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, w czasie których mogą wymieniać się doświadczeniem i poszerzać swoją wiedzę. Do tego dochodzą formalne kursy i egzaminy weryfikujące poziom wiedzy metodycznej osób nauczających języka angielskiego w IH Toruń.

Jako część międzynarodowej organizacji (The International House Organisation) nasza szkoła podlega regularnym inspekcjom. Jedynie pozytywny wynik wizytacji daje możliwość czerpania z doświadczeń sztabu najlepszych specjalistów i prawo do posługiwania się nazwą International House.

IH Toruń, w czasie swojej dotychczasowej działalności, wykształciła tysiące słuchaczy: począwszy od dzieci, których rodzicom zależy na najwyższym poziomie i skuteczności nauczania, po młodzież i osoby dorosłe, które chcą przełamać bariery językowe i dobrze przygotować się do międzynarodowych egzaminów.

Doskonałe wyniki osiągane przez słuchaczy szkoły, ciągły napływ nowych uczniów i stale powiększające się grono osób kontynuujących naukę, świadczą o wysokiej skuteczności nauczania.

Słuchacze zachęcani są również do uczestnictwa różnych, bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych. Są to kluby konwersacyjne, quizy, imprezy dziecięce, gdzie w nieformalnej atmosferze wspólnie z nauczycielami można doskonalić znajomość języka.