Informacje o IH Toruń i oddziale w Inowrocławiu

 

Szkoła International House Toruń istnieje od 1993 roku, a jej oddział w Inowrocławiu od 1998 roku.

O wysokim poziomie nauczania Szkoły mogą świadczyć tysiące osób, które do tej pory wzięły udział w naszych kursach oraz ciągły napływ nowych uczniów. 
Jednak podstawowym czynnikiem, który według nas ma największy wpływ na poziom Szkoły, pozostają nasi nauczyciele.
Lekcje każdego z nich są wizytowane kilka razy w roku przez Dyrektora ds. Metodycznych.
Objęci są oni Systemem kontroli nauczania powiązanym z systemem podnoszenia kwalifikacji. 
Co tydzień nasi nauczyciele uczestniczą w warsztatach metodycznych prowadzonych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
w czasie których mogą wymieniać się doświadczeniem i poszerzać swoją wiedzę. Do tego dochodzą certyfikowane kursy i egzaminy
weryfikujące poziom wiedzy metodycznej osób nauczających języka angielskiego w IH Toruń.

Jako część międzynarodowej organizacji (The International House Organisation) nasza szkoła podlega regularnym inspekcjom.
Jedynie pozytywny wynik wizytacji daje prawo do posługiwania się nazwą International House
i możliwość czerpania z doświadczeń sztabu najlepszych specjalistów.

IH Toruń, w czasie swojej dotychczasowej działalności, wykształciła tysiące słuchaczy: począwszy od dzieci,
których rodzicom zależy na najwyższym poziomie i skuteczności nauczania, po młodzież i osoby dorosłe,
które chcą przełamać bariery językowe i dobrze przygotować się do międzynarodowych egzaminów.

Doskonałe wyniki osiągane przez naszych Słuchaczy, ciągły napływ nowych uczniów
i stale powiększające się grono osób kontynuujących naukę, świadczą o wysokiej skuteczności nauczania.

Nasi Słuchacze zachęcani są również do uczestnictwa różnych, bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych.
Są to kluby konwersacyjne, quizy, imprezy dziecięce, gdzie w nieformalnej atmosferze wspólnie z nauczycielami można doskonalić znajomość języka.