Kursy standardowe dla młodzieży i dorosłych

Roczne kursy języka angielskiego adresowane są do osób nastawionych na systematyczną naukę.
Prowadzone są w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności
swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania i czytania,
a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

Osoby zainteresowane tym kursem prosimy w pierwszej kolejności o zrobienie testu sprawdzającego znajomość gramatyki
Teens and Adults Test (15 years old and above),  a następnie zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną,
którą przeprowadzamy w szkole lub online, za pomocą komunikatora Zoom.
Grafik rozmów online znajduje się w naszej zakładce TEST.

UWAGA! SZKOŁA IH TORUŃ OFERUJE RÓWNIEŻ KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W FORMIE  ZAJĘĆ ONLINE.
Ta forma nauczania skierowana jest do osób, które nie mogą lub nie chcą korzystać z zajęć stacjonarnych w naszej szkole,
choćby z powodu dystansu i związanego z tym transportem. W jednej grupie online z powodzeniem mogą uczyć się osoby
mieszkające zarówno w Toruniu, jak i Golubiu – Dobrzyniu, czy Aleksandrowie Kujawskim lub Wrocławiu.
Zainteresowanych tą formą nauki prosimy o zrobienie testu i umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną, po której ustalimy szczegóły.

Warunkiem utworzenia grupy na danym poziomie zaawansowania, w odpowiednim przedziale wiekowym jest
zebranie się minimum 6 osób, akceptujących plan lekcji wynikający z preferencji większości zgłaszających się osób.

Cennik zajęć stacjonarnych i zajęć online jest taki sam. Plan lekcji budowany jest również w oparciu o te same zasady.

Programy kursów są spójne. Rozpoczynając naukę na poziomie '1′ można kontynuować ją do poziomu '6′,
a po rekomendacji lektora, rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych.

Kursy standardowe General English dla młodzieży i dorosłych trwają 120 godzin lekcyjnych,
2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w godzinach

15.45 – 17.20
17.35 – 19.10
19.25 – 21.00

Możliwe układy dni zajęć w skali tygodnia:

poniedziałek – środa
poniedziałek – czwartek
wtorek – czwartek
wtorek – piątek
środa – piątek

Cena kursu standardowego obejmuje podręczniki i wszystkie inne materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zajęć.