Kursy standardowe dla młodzieży i dorosłych

Roczne kursy języka angielskiego adresowane są do osób nastawionych na systematyczną naukę.

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania i czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

Programy kursów są spójne. Rozpoczynając naukę na poziomie ‚1’ można kontynuować ją do poziomu ‚6’, a po rekomendacji lektora, rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych.

Kursy standardowe General English dla młodzieży i dorosłych trwają 124 godz., 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w godzinach

15.45 – 17.20
17.35 – 19.10
19.25 – 21.00

Cena kursu standardowego obejmuje podręczniki i wszystkie inne materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zajęć.