Kurs przygotowujący do FCE, CAE, CPE

Szkoła International House Toruń, od wielu lat prowadzi kursy przygotowujące do honorowanych na całym świecie
Egzaminów Cambridge: 

  • kurs FCE (First Certificate in English)
  • kurs CAE (Certificate in Advanced English)
  • kurs CPE (Certificate of Proficiency in English)

Kursy egzaminacyjne obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu.
Ponadto rozwijają umiejętność wypowiadania się w języku angielskim.

W ramach tych kursów Słuchacze uczą się technik zdawania egzaminu przez rozwiązywanie testów, oswajają się z materiałami audio,
poznają zasady pisania wypracowań, ćwiczą spójność wypowiedzi ustnej w ramach zadanego tematu.
Przygotowania te dają możliwość poznania struktury samego egzaminu i gwarantują uzyskanie swobodnego udziału we wszystkich jego częściach.

Skuteczność kursów egzaminacyjnych prowadzonych przez IH poparta jest bardzo wysoką zdawalnością samych egzaminów.
Wszystkie zajęcia grup egzaminacyjnych prowadzone są przez bardzo doświadczonych nauczycieli.
Ma to ogromne znaczenie, gdyż Słuchacze mają możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat poszczególnych części egzaminacyjnych,
a także wskazówek na temat wymagań stawianych im w trakcie zdawania egzaminu.

Każda grupa egzaminacyjna poddawana jest egzaminom próbnym (Mock Exams).
Umożliwiają one ocenę własnych możliwości i uczą jak radzić sobie z technikami egzaminacyjnymi.
Uczestnicy kursu muszą wykazać się umiejętnościami z zakresu „Reading”, „Use of English”, „Listening” i „Writing”,
które oceniane są punktowo i procentowo.
Pozwala to wskazać mocne i słabsze strony kandydata w łatwy i przejrzysty sposób.
Próbne egzaminy przeprowadzane są na kilka miesięcy przed właściwymi egzaminami Cambridge,
aby czas do nich pozostały móc wykorzystać na pracę nad tymi elementami, które sprawiają największe trudności.

Szkoły Języka Angielskiego International House w Toruniu i Bydgoszczy tworzą jedyne w regionie Kujawsko-Pomorskim afiliowane Centrum Egzaminacyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych przez nas egzaminów znajdują się w zakładce CAMBRIDGE ENGLISH

Kursy egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych trwają 120 godzin lekcyjnych 
2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne w godzinach:

15.45 -17.20 
17.35 – 19.10 
19.25 – 21.00

Możliwe układy dni zajęć w skali tygodnia:

poniedziałek – środa 
poniedziałek – czwartek 
wtorek – czwartek 
wtorek – piątek 
środa – piątek

Cena kursu egzaminacyjnego obejmuje podręczniki, wszystkie materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zajęć,
a także egzamin próbny (Mock Exam) i zajęcia w ramach Exam Club.