Kurs przygotowujący do FCE, CAE, CPE

Szkoła International House Toruń, od wielu lat prowadzi kursy przygotowujące do honorowanych na całym świecie egzaminów Uniwersytetu Cambridge: 

  • kurs FCE (First Certificate in English)
  • kurs CAE (Certificate in Advanced English)
  • kurs CPE (Certificate of Proficiency in English)

Kursy egzaminacyjne obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą także nacisk na umiejętność wypowiadania się w języku angielskim.
Dużą uwagę przykłada się do poznania technik zdawania egzaminu: rozwiązywanie testów, oswajanie się z materiałami audio, poznawanie zasad pisania wypracowań, ćwiczenie spójności wypowiedzi ustnej z zadanym tematem. Daje to gwarancję biegłości we wszystkich dziedzinach sprawdzanych na egzaminie, a także umożliwia poznanie sposobu przeprowadzania samego egzaminu.

Skuteczność kursów egzaminacyjnych prowadzonych przez IH poparta jest wysoką zdawalnością samych egzaminów.
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli-specjalistów, wśród których są również egzaminatorzy UCLES.
Ma to ogromne znaczenie, gdyż studenci mają możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat poszczególnych części egzaminacyjnych, a także wskazówek na temat wymagań stawianych im w trakcie zdawania egzaminu.

Każda grupa egzaminacyjna poddawana jest egzaminom próbnym (Mock Exams). Umożliwiają one ocenę własnych możliwości i uczą jak radzić sobie z technikami egzaminacyjnymi. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami z zakresu `reading`, `use of English`, `listening` i `writing`, które oceniane są punktowo i procentowo. Pozwala to wskazać najsilniejsze i najsłabsze strony kandydata w łatwy i przejrzysty sposób. Próbne egzaminy przeprowadzane są na kilka miesięcy przed właściwymi egzaminami Cambridge, aby czas do nich pozostały móc wykorzystać na pracę nad tymi elementami, które sprawiają największe trudności.

Szkoły Języka Angielskiego International House w Toruniu i Bydgoszczy są jedynymi w regionie Kujawsko-Pomorskim afiliowanymi Centrami Egzaminacyjnymi.

Oferuje następujące egzaminy: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT

Kursy egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych trwają 120 godz., 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne w godzinach:

15.45 -17.20

17.35 – 19.10

19.25 – 21.00

Możliwe układy dni zajęć w skali tygodnia:

poniedziałek – środa

poniedziałek – czwartek

wtorek – czwartek

wtorek – piątek

środa – piątek

Cena kursu egzaminacyjnego obejmuje podręczniki, wszystkie materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zajęć, a także egzamin próbny (mock exam) i zajęcia w ramach Exam Club.