Teens and Adults Test (15 years old and above)

Teens and Adults Test (15 years old and above)

Test języka angielskiego on-line powinien precyzyjnie wskazać Państwa poziom zaawansowania (wg. systemu poziomów International House World Organisation oraz skali CEFR), jednak do pełnego, miarodajnego wyniku niezbędna jest rozmowa z nauczycielem.
Czas rozwiązywania testu powinien wynosić nie więcej niż 50 minut, niezależnie od grupy wiekowej, dla której jest przeznaczony.
Prosimy pamiętać, że należy go napisać samodzielnie, w przeciwnym wypadku wynik nie będzie odzwierciedlał tego, co Państwo naprawdę umiecie.
Po ukończeniu testu pojawi się jego rezultat, a następnie należy wybrać dogodny dla siebie termin rozmowy kwalifikacyjnej, która przeprowadzona będzie za pomocą komunikatora Zoom.

UWAGA! – Rozmowy kwalifikacyjne, dopełniające tzw. test pisemny, przeprowadzane są przez Zoom’a, Meeting ID: 87540460366 

Są to połączenia bez konieczności podawania hasła, prosimy jednak pamiętać, że najpierw należy zarezerwować termin, a następnie logować się używając imienia i nazwiska, na które wypełniało się test online. Anonimowe próby połączenia z użyciem pseudonimów będą ignorowane.