Uprzejmie informujemy, że od tego roku będziemy przeprowadzać w International House Toruń
(Centrum egzaminacyjne PL276) oraz IH Bydgoszcz (PL034) międzynarodowe Egzaminy Cambridge English dla dzieci i młodzieży.

Young Learners English Test
Są to egzaminy przeznaczone dla dzieci w wieku od 8 do12 lat. Znajdują się na początku całej serii Egzaminów Cambridge English; wśród nich są tak znane egzaminy jak FCE, CAE i CPE.

Egzaminy YLE przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania:

  • Starters – poziom początkujący
  • Movers – poziom A1
  • Flyers – poziom A2Każdy z testów YLE składa się z trzech części:
  • Czytania i Pisania (Reading and Writing)
  • Rozumienia ze Słuchu (Listening)
  • Mówienia (Speaking)

Sposób przeprowadzania testów i ich format nie jest zbyt stresujący dla dzieci. Zadania polegają na kolorowaniu, rysowaniu, podkreślaniu i wpisywaniu odpowiedzi.

Nasze doświadczenia, szczególnie po przeprowadzeniu Egzaminów YLE w latach poprzednich, pokazują, że udział w Egzaminie YLE bardzo motywuje dzieci do nauki i sprawia im wiele radości, a rozmowa z egzaminatorem, również je bardzo inspiruje.

Wszyscy zdający na całym świecie są egzaminowani według tych samych zasad i dostają takie same certyfikaty Uniwersytetu Cambridge!

Program nauczania w International House pokrywa się z materiałem wymaganym na Egzaminach YLE i dlatego jesteśmy spokojni o wyniki jakie mogą osiągnąć nasi uczniowie. Aby jednak dzieci w czasie Testów czuły się pewnie, niezbędne jest zapoznanie ich z technikami zdawania i z formatami poszczególnych części Egzaminu.

KET (Key for Schools) poziom A2
PET (Preliminary for Schools) poziom B1

Egzaminy KET i PET for Schools są przeznaczone dla osób w wieku od 12 do 16 lat. Certyfikat KET for Schools potwierdza znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie A2, a Certyfikat PET for Schools, na poziomie B1 i mają one taką samą wartość jak ich odpowiedniki dla dorosłych – Cambridge English: Key i Preliminary. Udział w Egzaminie jest bardzo dobrym sposobem na sprawdzenie swojej wiedzy oraz na zapoznanie się z formatem egzaminów Cambridge English, co może ułatwić ich zdawanie na wyższych poziomach zaawansowania w przyszłości

Egzaminy KET i PET for Schools składają się z trzech części:

  • Czytanie i Pisanie (Reading and Writing) – 1 godzina 10 minut
  • Rozumienie ze Słuchu (Listening) – 30 minut
  • Mówienie (Speaking) – 8 minut

Sposób przeprowadzania testów i ich format jest przyjazny dla młodzieży i porusza zagadnienia bliskie ich zainteresowaniom i doświadczeniom.

Zdanie egzaminu KET lub PET for Schools zwiększa motywację do uczenia się języka angielskiego, podnosi pewność siebie w posługiwaniu się językiem i wyzwala w uczniach entuzjazm do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych.

Kwalifikacje Cambridge English umożliwiają uczniom lepszy start w życiu. Są uznawane przez szkoły, uczelnie i pracodawców na całym świecie. Wszyscy zdający egzaminowani są według tych samych zasad i dostają takie same, prestiżowe certyfikaty Uniwersytetu Cambridge!

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły.