GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

W ostatnim tygodniu sierpnia sekretariat IH Toruń czynny jest

od poniedziałku do do piątku w godzinach 12.00 – 17.00

We wrześniu, w trakcie zapisów (od 3 do 21.09) sekretariat czynny jest

od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 18:00